Bluetooth Headset BH 108 - Slå på och stänga av

background image

Slå på och stänga av

Slå på headsetet genom att hålla ned
den multifunktionella knappen i ca
2 sekunder. Headsetet piper och
den gröna indikatorlampan lyser.
Headsetet försöker att ansluta till
den senaste använda enheten. När
headsetet är anslutet till en enhet och
klart att använda blinkar den gröna
indikatorlampan långsamt. Enheten
sätts i kopplingsläge automatiskt om
headsetet inte kopplats till en enhet.

Stäng av headsetet genom att hålla
ned den multifunktionella knappen
i ca 5 sekunder. Headsetet piper och
den röda indikatorlampan lyser en kort
stund. Om headsetet inte ansluts till
en enhet inom ca 30 minuter stängs
det av automatiskt.

background image

SVENSKA