Bluetooth Headset BH 108 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Läs ”Information om batteri och
laddare” innan du laddar batteriet.

Varning: Använd endast
laddare som godkänts av
Nokia för användning med

just det här headsetet. Om andra
tillbehör kopplas in kan telefonens
typgodkännande och garanti bli ogiltiga,
dessutom kan det innebära fara. Om du
använder icke godkända laddare kan det
medföra risk för brand, explosion eller
andra faror.

När du kopplar ur något tillbehör från
ett vägguttag håller du i kontakten,
aldrig i sladden.

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.

2. Anslut laddarkabeln till kontakten

för laddaren på headsetet. Den
röda indikatorlampan lyser under
laddning. Det kan ta upp till
2 timmar att ladda batteriet helt.

background image

SVENSKA

3. När batteriet är fulladdat tänds

den gröna indikatorn. Koppla
ur laddaren från headsetet och
sedan från nätuttaget.

När batteriet är fulladdat har du ca
5 timmars samtalstid eller upp till
120 timmar i passningsläge.

Om du vill kontrollera laddningen
när headsetet inte är anslutet till
en laddare trycker du på den
multifunktionella knappen när
headsetet är ansluten till enheten.
Om indikatorlampan är grön är
laddningsnivån tillräcklig. Om lampan
är gul behöver du ladda batteriet
snart. Ladda batteriet om
lampan är röd.

När batteriet börjar ta slut avger
headsetet en ljudsignal ungefär
var femte minut och den röda
indikatorn blinkar.