Bluetooth Headset BH 108 - Koppla ihop och ansluta headsetet

background image

Koppla ihop och ansluta
headsetet

Innan du kan använda headsetet
måste du koppla ihop och ansluta
det till en kompatibel enhet.

Du kan koppla ihop headsetet med
upp till åtta enheter, men du kan
endast ansluta det till en enhet i taget.

1. Kontrollera att den mobila enheten

är påslagen och att headsetet
är avstängt.

2. Slå på headsetet om headsetet inte

tidigare kopplats med en enhet.
Headsetet sätts i kopplingsläge och
den gröna indikatorlampan börjar
blinka snabbt.

Se till att headsetet är avstängt om
headsetet tidigare kopplats med
en enhet och tryck och håll ned
den multifunktionella knappen
i ca 5 sekunder tills den gröna
indikatorlampan börjar
blinka snabbt.

3. Aktivera enhetens Bluetooth-

funktion inom ca 3 minuter och
ställ in enheten på att söka
efter Bluetooth-enheter.
Se användarhandboken för din
mobila enhet för mer information.

4. Välj headsetet i listan med

påträffade enheter.

5. Ange lösenordet 0000 för att

koppla ihop och ansluta headsetet
till enheten. I vissa enheter kan du
behöva göra anslutningen separat
efter hopkopplingen.

När headsetet är anslutet till enheten
och klart att använda blinkar den
gröna indikatorlampan långsamt.

Om du vill ansluta headsetet manuellt
till den enhet som användes senast
trycker du och håller ned den
multifunktionella knappen i ungefär
2 sekunder eller anslut i Bluetooth-
menyn i din enhet.

background image

SVENSKA

Du kan ställa in enheten så att
headsetet ansluter till den
automatiskt. Om du vill aktivera

funktionen på en Nokia-enhet ändrar
du inställningarna för hopkopplade
enheter på Bluetooth-menyn.