Bluetooth Headset BH 108 - Komma igång

background image

Komma igång

Headsetet innehåller följande delar
som visas på titelbladet:
öronsnäcka (1), indikator (2),
multifunktionell knapp (3),
öronbygel (4), kontakt för laddare (5)
och mikrofon (6).

Innan du använder headsetet måste
du ladda batteriet och koppla ihop
det med en kompatibel enhet.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten
kan dra till sig föremål av metall. Förvara
inte kreditkort eller andra magnetiska
media nära enheten, eftersom
information som lagrats på dem
kan raderas.