Bluetooth Headset BH 108 - Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth-headset
BH-108 kan du ringa och besvara
samtal med din kompatibla mobila
enhet och samtidigt hålla
händerna fria.

Läs den här användarhandboken
noggrant innan du börjar använda
headsetet. Läs även igenom
användarhandboken för den enhet
som du ska ansluta till headsetet.

Produkten kan innehålla smådelar.
Förvara dem utom räckhåll
för småbarn.

Enhetens yta är fri från nickel.