Bluetooth Headset BH 108 - Information om batteri och laddare

background image

Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart
batteri som inte kan tas bort. Försök inte
att ta bort batteriet från enheten

eftersom det kan medföra att enheten
skadas. Denna enhet är avsedd att
användas med ström från följande

background image

SVENSKA

laddare: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4
och DC-9. De exakta modellnumren på
laddarna kan variera beroende på vad
de har för kontakt. Kontaktvarianten
identifieras genom en av följande: E, EB,
X, AR, U, A, C, K, B eller UB. Batteriet kan
laddas och laddas ur hundratals gånger,
men så småningom har det tjänat ut.
Ladda endast batterierna med laddare
som är godkända av Nokia och avsedda
för enheten.

Om ett batteri används för första gången
eller om batteriet inte har använts på
länge kan det vara nödvändigt att
ansluta laddaren och sedan koppla ur och
återkoppla den för att starta laddningen.
Om batteriet är helt urladdat kan det
ta några minuter innan
laddningsindikatorn visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och
enheten när den inte används. Lämna
inte ett fulladdat batteri i laddaren
eftersom överladdning kan förkorta
batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri

som inte används laddas så
småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan
15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid
extrema temperaturer minskar batteriets
kapacitet och livslängden förkortas.
En enhet med för varmt eller kallt batteri
kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas
prestanda är särskilt begränsade
i temperaturer långt under 0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld
eftersom de riskerar att explodera.
Ta tillvara på batterierna enligt lokala
bestämmelser. Lämna dem om möjligt
för återvinning. Kasta dem inte
i hushållsavfallet.

Använd aldrig en skadad laddare.

Användningstider är bara uppskattningar.
Den verkliga tal- och passningstiden
beror på många faktorer, t.ex. valda
enhetsinställningar, vilka av enhetens
funktioner som används (eller körs
i bakgrunden), batteriets skick samt
omgivningstemperatur.

background image

SVENSKA