Bluetooth Headset BH 108 - Samtal

background image

Samtal

Använd enheten som vanligt om du
vill ringa ett samtal när headsetet
är anslutet till den.

Om du vill ringa upp det senast
uppringda numret (om enheten har
stöd för funktionen med headsetet)
trycker du två gånger på den
multifunktionella knappen
i passningsläge.

Aktivera röstuppringning (om enheten
har stöd för funktionen med
headsetet) genom att hålla ned
den multifunktionella knappen
i 2 sekunder i passningsläge.
Fortsätt enligt anvisningarna
i enhetens användarhandbok.

Om du vill besvara eller avsluta
ett samtal trycker du på den
multifunktionella knappen.

background image

SVENSKA

Om du vill avvisa ett samtal trycker
du två gånger på knappen.

Använd volymkontrollen på den
anslutna enheten om du vill
justera volymen.

Om du vill växla ett samtal mellan
headsetet och en kompatibel enhet
håller du ned den multifunktionella
knappen i ca 2 sekunder eller stänger
av headsetet. Om du vill växla tillbaka
samtalet till headsetet håller du ned
den multifunktionella knappen i ca
2 sekunder eller slår på headsetet.