Bluetooth Headset BH 108 - Rensa eller återställa inställningarna

background image

Rensa eller återställa
inställningarna

Stäng av headsetet och tryck och håll
ned den multifunktionella knappen

i ungefär 8 sekunder om du vill rensa
alla inställningar för headsetet.
Headsetet piper två gånger och de
röda och gröna indikatorlamporna
börjar blinkar omväxlande. Headsetet
sätts i kopplingsläge efter att
inställningarna rensats.

Om headsetet slutar fungera trots att
det är laddat och du vill återställa
det sätter du in headsetet i laddaren
och håller samtidigt ned den
multifunktionella knappen.