Bluetooth Headset BH 108 - Placera headsetet på örat

background image

Placera headsetet på örat

Headsetet kan nu användas på höger
öra. Fäst öronbygeln på headsetet så
att den är till vänster om Nokia-
logotypen om du vill använda
headsetet på vänster öra (9).

Sätt öronbygeln bakom örat (7) och
tryck hörtelefonen försiktigt mot örat.
Tryck eller dra i öronbygeln för att
ställa in längden. Placera headsetet
så att det pekar mot munnen (8).