Bluetooth Headset BH 108 - Slå på eller av

background image

Slå på eller av

Du slår på headsettet ved å holde inne
multifunksjonstasten i ca. 2 sekunder.
Headsettet piper, og indikatorlampen
lyser grønt. Headsettet forsøker
å koble seg til enheten som var koblet
til sist. Når headsettet er koblet til
enheten og er klart til bruk, blinker
det grønne indikatorlyset langsomt.
Hvis headsettet ikke har vært koblet

sammen med en enhet, går det
automatisk i sammenkoblingsmodus.

Du slår av headsettet ved å holde inne
multifunksjonstasten i ca. 5 sekunder.
Headsettet piper, og indikatorlampen
blinker kort rødt. Hvis du ikke kobler
headsettet til en enhet innen ca.
30 minutter, slår det seg av
automatisk.