Bluetooth Headset BH 108 - Sammenkoble og koble til headsettet

background image

Sammenkoble og koble til
headsettet

Før du bruker headsettet, må det
sammenkobles og kobles til en
kompatibel enhet.

Du kan koble headsettet sammen med
inntil åtte enheter, men du kan bare
koble det til én enhet om gangen.

1. Kontroller at den mobile enheten

er slått på og at headsettet er av.

2. Hvis headsettet ikke tidligere har

vært koblet sammen med en enhet,
slår du på headsettet. Headsettet

background image

NORSK

går i sammenkoblingsmodus,
og den grønne indikatorlampen
begynner å blinke raskt.

Hvis headsettet tidligere har vært
koblet sammen med en enhet,
kontrollerer du at headsettet er
slått av, og holder
multifunksjonstasten inne i ca.
5 sekunder til den grønne
indikatorlampen begynner
å blinke raskt.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på

enheten innen 3 minutter, og angi
at den skal søke etter Bluetooth-
enheter. Se brukerveiledningen til
den mobile enheten for nærmere
opplysninger.

4. Velg headsettet fra listen over

enhetene som er funnet.

5. Tast inn passordet 0000 for

å sammenkoble og koble
headsettet til enheten. Med
enkelte enheter må tilkoblingen

opprettes separat etter
sammenkoblingen.

Når headsettet er koblet til enheten
og er klar til bruk, blinker det grønne
indikatorlyset langsomt.

Hvis du vil koble headsettet til sist
brukte enhet manuelt, holder du inne
multifunksjonstasten i ca. 2 sekunder,
eller oppretter koblingen i Bluetooth-
menyen på enheten.

Det er mulig at du kan stille inn
enheten slik at headsettet automatisk
kobler seg til den. Hvis du ønsker
å aktivere denne funksjonen på en
Nokia-enhet, endrer du innstillingene
for sammenkoblede enheter
i Bluetooth-menyen.

background image

NORSK