Bluetooth Headset BH 108 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Les “Batteri- og laderinformasjon”
nøye før du lader batteriet.

Advarsel: Bruk bare ladere
som er godkjent av Nokia for
bruk med denne modellen.

Bruk av andre typer kan oppheve all
godkjenning og garanti og kan være
farlig. Bruk av ikke-godkjente ladere
kan medføre risiko for brann, eksplosjon
eller andre farer.

Når du kobler fra strømkabelen på
ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut
kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til

laderkontakten. Indikatorlampen
lyser rødt under ladingen. Det kan
ta opptil 2 timer å lade batteriet
helt opp.

3. Når batteriet er ladet helt opp,

lyser indikatorlampen grønt. Koble
laderen fra headsettet og deretter
fra stikkontakten.

Et fulladet batteri har nok strøm til
opptil 5 timer taletid eller opptil
120 timer standby-tid.

background image

NORSK

Hvis du ønsker å kontrollere
ladenivået når headsettet ikke er
koblet til en lader, trykker du på
multifunksjonstasten når headsettet
er koblet til en mobil enhet. Hvis
indikatorlampen lyser grønt, er
ladenivået fullt. Hvis lampen lyser
gult, er det mulig at du må lade
batteriet snart. Hvis lampen lyser rødt,
må du lade batteriet.

Når batterinivået er lavt, piper
headsettet hvert 5. minutt og
indikatorlampen blinker rødt.