Bluetooth Headset BH 108 - Komme i gang

background image

Komme i gang

Headsettet består av følgende deler
som vist på første side: øreplugg (1),
indikatorlampe (2), multifunksjonstast
(3), ørekrok (4), laderkontakt (5) og
mikrofon (6).

Før du bruker headsettet, må du lade
batteriet og koble det sammen med
en kompatibel enhet.

Deler av enheten er magnetisk.
Metallmaterialer kan trekkes mot
enheten. Plasser ikke kredittkort eller
andre magnetiske lagringsmedier
i nærheten av enheten ettersom
informasjon som er lagret i dem, kan
bli slettet.