Bluetooth Headset BH 108 - Introduksjon

background image

Introduksjon

Med Nokia Bluetooth-headset
BH-108 kan du ringe og besvare
samtaler med handsfree-funksjon
sammen med en kompatibel
mobilenhet.

Les nøye gjennom denne
brukerhåndboken før du bruker
headsettet. Les også brukerhåndboken
for enheten hvor du kobler til
headsettet.

Produktet kan inneholde små deler.
Oppbevar delene utilgjengelig for
små barn.

Overflaten på enheten er nikkelfri.