Bluetooth Headset BH 108 - Fjerne innstillinger eller tilbakestille

background image

Fjerne innstillinger eller
tilbakestille

Du sletter alle innstillinger fra
headsettet ved å slå headsettet av og
holde inne multifunksjonstasten i ca.
8 sekunder. Headsettet piper to
ganger, og de røde og de grønne
indikatorlampene tennes vekselvis.

Når innstillingene er slettet, går
headsettet i sammenkoblingsmodus.

Du kan tilbakestille headsettet hvis
det slutter å fungere, selv om det
lades opp. Koble headsettet til en
lader mens du holder inne
multifunksjonstasten.