Bluetooth Headset BH 108 - Anrop

background image

Anrop

Du ringer ved å bruke den mobile
enheten på vanlig måte når
headsettet er koblet til enheten.

Hvis du vil ringe opp igjen det
nummeret du ringte sist (hvis den
mobile enheten støtter denne
funksjonen med headsettet), og du
ikke allerede har en aktiv samtale,

trykker du to ganger på
multifunksjonstasten.

Hvis du vil aktivere stemmeoppringing
(hvis den mobile enheten støtter
denne funksjonen med headsettet), og
du ikke allerede har en aktiv samtale,
holder du inne multifunksjonstasten
i ca. 2 sekunder. Fortsett som
beskrevet i brukerhåndboken for
den mobile enheten.

Du svarer på et anrop eller avslutter
en samtale ved å trykke på
multifunksjonstasten. Du avviser
et anrop ved å trykke to ganger på
denne knappen.

Juster volumet ved hjelp av
volumkontrollene på den
tilkoblede enheten.

Du flytter samtalen fra headsettet til
en kompatibel enhet ved å holde inne

background image

NORSK

multifunksjonstasten i ca. 2 sekunder
eller ved å slå headsettet av. Du flytter
samtalen tilbake til headsettet ved
å holde inne multifunksjonstasten
i ca. 2 sekunder eller ved å slå
headsettet på.