Bluetooth Headset BH 108 - Problemen oplossen

background image

Problemen oplossen

Als u de headset niet met een
compatibel apparaat kunt verbinden,
controleert u of de headset is
opgeladen, is ingeschakeld en met
het apparaat is gekoppeld.