Bluetooth Headset BH 108 - Gesprekken

background image

Gesprekken

Nadat de headset met het mobiele
apparaat is verbonden, kunt u bellen
door het apparaat te gebruiken zoals
u dat gewend bent.

Druk tweemaal op de multifunctionele
toets wanneer er geen oproep bezig,
als u het laatst gebelde nummer
opnieuw wilt bellen (als uw mobiele
apparaat deze functie met de headset
ondersteunt).

Houd de multifunctionele toets circa
2 seconden ingedrukt wanneer
er geen oproep bezig is, als
u spraakgestuurd bellen wilt activeren
(als het mobiele apparaat deze functie
met de headset ondersteunt).
Ga verder zoals in de
gebruikershandleiding van het
mobiele apparaat wordt beschreven.

Druk op de multifunctionele toets om
een oproep te beantwoorden of te
beëindigen. Druk tweemaal op deze
toets om een oproep te weigeren.

Gebruik de volumebesturingen op het
aangesloten apparaat om het volume
te regelen.

Als u een oproep wilt schakelen van
de headset naar een compatibel
apparaat, houdt u de multifunctionele
toets circa 2 seconden ingedrukt of
schakelt u de headset uit. Als u een
oproep weer terug naar de headset
wilt schakelen, houdt u de
multifunctionele toets circa
2 seconden ingedrukt of schakelt
u de headset in.