Bluetooth Headset BH 108 - De instellingen wissen of een reset uitvoeren

background image

De instellingen wissen of een
reset uitvoeren

Als u alle instellingen in de headset
wilt wissen, schakelt u de headset uit
en houdt u de multifunctionele toets
circa 8 seconden ingedrukt.

background image

NEDERLANDS

De headset geeft twee piepsignalen,
waarna het rode en groene
indicatorlampje afwisselend gaan
branden. Wanneer de instellingen zijn
gewist, wordt de koppelingsmodus
op de headset geactiveerd.

Als u de headset wilt resetten als deze
niet meer werkt terwijl de headset
toch is geladen, sluit u de headset
op een lader aan terwijl u de

multifunctionele toets
ingedrukt houdt.