Bluetooth Headset BH 108 - In- en uitschakelen

background image

In- en uitschakelen

Houd de multifunctionele toets circa
2 seconden ingedrukt om het
apparaat in te schakelen. U hoort
dan een piepsignaal en het groene
indicatorlampje begint te branden.
De headset probeert verbinding te
maken met het laatst gebruikte
apparaat. Wanneer de headset is
aangesloten op een apparaat en
gereed is voor gebruik, begint het
groene indicatorlampje langzaam te
knipperen. Als de headset niet aan

background image

NEDERLANDS

een apparaat is gekoppeld, wordt
de koppelingsmodus automatisch
geactiveerd.

Houd de multifunctionele toets circa
5 seconden ingedrukt om het
apparaat uit te schakelen. Er klinkt
een pieptoon en het rode
indicatorlampje gaat even aan. Als de
headset niet binnen circa 30 minuten
op een apparaat wordt aangesloten,
schakelt de headset zichzelf
automatisch uit.