Bluetooth Headset BH 108 - De batterij opladen

background image

De batterij opladen

Lees ’Informatie over de batterij en de
lader’ zorgvuldig door voordat u de
batterij oplaadt.

Waarschuwing: Gebruik
alleen laders die door Nokia
zijn goedgekeurd voor

gebruik met dit specifieke model.
Het gebruik van alle andere typen kan de
goedkeuring of garantie doen vervallen
en kan gevaarlijk zijn. Het gebruik van
niet-goedgekeurde laders kan het risico
met zich meebrengen van brand, explosie
of ander gevaar.

Als u de stekker van een accessoire uit
het stopcontact verwijdert, moet u aan
de stekker trekken, niet aan het snoer.

background image

NEDERLANDS

1. Sluit de lader aan op een

stopcontact.

2. Sluit de kabel van de lader aan

op de aansluiting van de lader.
Het rode indicatorlampje brandt
tijdens het laden. Het kan 2 uur
duren voordat de batterij volledig
is opgeladen.

3. Als de batterij geheel is opgeladen,

brandt het groene indicatorlampje.
Ontkoppel de lader van de headset
en haal vervolgens de stekker van
de headset uit het stopcontact.

Een volledig opgeladen batterij biedt
capaciteit voor maximaal 5 uur
gesprekstijd of maximaal 120 uur
stand-bytijd.

Als u het batterijvermogen wilt
controleren wanneer de headset niet
op een lader is aangesloten, drukt u op
de multifunctionele toets wanneer de
headset op een mobiel apparaat is
aangesloten. Als het indicatorlampje

groen is, is er voldoende
batterijvermogen. Als het lampje geel
is, moet u niet te lang wachten met
het opladen van de batterij. Als het
lampje rood is, moet u de batterij
opladen.

Wanneer de batterij bijna leeg is,
hoort u iedere 5 minuten een pieptoon
en begint het rode indicatorlampje
te knipperen.