Bluetooth Headset BH 108 - HF-laitteen asettaminen korvalle

background image

HF-laitteen asettaminen
korvalle

HF-laite on valmis käytettäväksi
oikealla korvalla. Jos haluat käyttää
HF-laitetta vasemmalla korvalla,
kiinnitä korvasanka HF-laitteeseen
siten, että se on Nokia-logon
vasemmalla puolella (9).

Liu’uta korvasanka korvan taakse (7)
ja työnnä kuuloke varovasti korvaan.
Säädä korvasangan pituus
työntämällä tai vetämällä sankaa.
Suuntaa HF-laite suutasi kohti (8).