Bluetooth Headset BH 108 - Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

background image

Asetusten nollaaminen tai
laitteen palauttaminen
alkutilaan

Voit nollata HF-laitteen asetukset
katkaisemalla HF-laitteesta virran ja
pitämällä monitoiminäppäintä
painettuna noin kahdeksan sekunnin
ajan. HF-laitteesta kuuluu kaksi
merkkiääntä, ja punainen ja vihreä
merkkivalo palavat vuorotellen.
Kun asetukset on nollattu, HF-laite
siirtyy parinmuodostustilaan.

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka
sen akku on ladattu, palauta HF-laite
alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja
pitämällä samalla
monitoiminäppäintä painettuna.