Bluetooth Headset BH 108 - Laitteen ylläpito ja huolto

background image

Laitteen ylläpito ja huolto

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu
ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee
käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet
auttavat sinua ylläpitämään
takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus

ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus
voivat sisältää mineraaleja, jotka
syövyttävät elektronisia piirejä. Jos
laite kastuu, anna laitteen kuivua
kokonaan.

• Älä käytä tai säilytä laitetta

pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen
liikkuvat osat ja elektroniset
komponentit voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa tai

kylmässä. Korkeat lämpötilat voivat
lyhentää elektronisten laitteiden ikää,
vahingoittaa akkuja ja taivuttaa
tai sulattaa tiettyjä muoveja.
Kun kylmän laitteen lämpötila
palautuu normaaliksi, sen sisälle voi
muodostua kosteutta, joka saattaa
vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

• Älä yritä avata laitetta.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta.

Kovakourainen käsittely voi
vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä
ja hienomekaanisia osia.

background image

SUOMI

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja,

liuottimia tai puhdistusaineita
laitteen puhdistukseen. Puhdista
laitteen pinta vain pehmeällä,
puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia

sen liikkuvat osat ja estää sitä
toimimasta kunnolla.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, laturia
ja mahdollisia lisälaitteita.

Kierrätys
Palauta käytetyt elektroniset tuotteet,
akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin
keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja
edistät materiaalien kierrätystä. Katso
tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-
tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta
www.nokia.com/werecycle tai
nokia.mobi/werecycle.

Tuotteeseen, akkuun,
painettuun ohjeeseen tai
pakkaukseen merkitty jäteastia,
jonka päälle on merkitty rasti,
tarkoittaa, että kaikki

elektroniset tuotteet, paristot ja akut on
toimitettava erilliseen keräyspisteeseen,
kun tuote on käytetty loppuun. Tämä
vaatimus koskee Euroopan unionin
aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen
joukkoon. Lisää ympäristötietoja on
tuotteen ympäristöselosteissa
(Eco-Declaration) osoitteessa
www.nokia.com/environment.