Bluetooth Headset BH 108 - Virran kytkeminen tai katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen tai
katkaiseminen

Kytke virta pitämällä
monitoiminäppäintä painettuna noin
kahden sekunnin ajan. HF-laitteesta
kuuluu merkkiääni, ja vihreä
merkkivalo syttyy. HF-laite yrittää
muodostaa yhteyden laitteeseen, jota

on käytetty viimeksi. Kun HF-laitteen
ja laitteen välille on muodostettu
yhteys ja HF-laite on käyttövalmis,
vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti.
Jos HF-laitetta ei ole liitetty laitteen
pariksi, HF-laite siirtyy
automaattisesti
parinmuodostustilaan.

Katkaise virta pitämällä
monitoiminäppäintä painettuna noin
viiden sekunnin ajan. HF-laitteesta
kuuluu merkkiääni, ja punainen
merkkivalo palaa hetken. Jos HF-
laitteen ja pariksi liitetyn laitteen
välille ei muodostu yhteyttä noin
30 minuutin kuluessa, HF-laitteesta
katkeaa virta automaattisesti.