Bluetooth Headset BH 108 - HF-laitteen liittäminen pariksi ja yhteyden muodostaminen

background image

HF-laitteen liittäminen pariksi
ja yhteyden muodostaminen

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta,
sinun on liitettävä HF-laite
yhteensopivan laitteen pariksi ja

background image

SUOMI

muodostettava yhteys
laitteiden välille.

Voit liittää HF-laitteen enintään
kahdeksan laitteen pariksi, mutta voit
muodostaa yhteyden vain yhteen
laitteeseen kerrallaan.

1. Varmista, että langattomaan

laitteeseen on kytketty virta ja että
HF-laitteesta on katkaistu virta.

2. Jos HF-laitetta ei ole aiemmin

liitetty laitteen pariksi, kytke HF-
laitteeseen virta. HF-laite siirtyy
parinmuodostustilaan ja vihreä
merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

Jos HF-laite on aiemmin liitetty
laitteen pariksi, varmista, että virta
on katkaistu HF-laitteesta. Pidä
sitten monitoiminäppäintä
painettuna noin viiden sekunnin
ajan, kunnes vihreä merkkivalo
alkaa vilkkua nopeasti.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön

laitteessa noin kolmen minuutin
kuluessa ja aseta laite etsimään
Bluetooth-laitteita. Katso
lisätietoja langattoman laitteen
käyttöoppaasta.

4. Valitse HF-laite löytyneiden

laitteiden luettelosta.

5. Anna salasana 0000, jotta laite

voi liittää HF-laitteen parikseen
ja muodostaa siihen yhteyden.
Joissakin laitteissa yhteys on
muodostettava erikseen pariksi
liittämisen jälkeen.

Kun HF-laitteen ja laitteen välille on
muodostettu yhteys ja HF-laite on
käyttövalmis, vihreä merkkivalo
vilkkuu hitaasti.

Jos haluat muodostaa yhteyden
HF-laitteen ja viimeksi käytetyn
laitteen välille manuaalisesti, pidä
monitoiminäppäintä painettuna noin

background image

SUOMI

kaksi sekuntia tai muodosta yhteys
laitteen Bluetooth-valikossa.

Laitteen asetukset voi ehkä määrittää
niin, että HF-laite muodostaa siihen
yhteyden automaattisesti. Voit ottaa

tämän ominaisuuden käyttöön
Nokia-laitteessa muuttamalla
laitepariasetuksia Bluetooth-
valikossa.