Bluetooth Headset BH 108 - Vedligeholdelse af enheden

background image

Vedligeholdelse af enheden

Enheden er et stykke avanceret teknologi
udformet i et gennemtænkt design, og
den skal behandles med varsomhed.
Følgende forslag er med til at beskytte
din garantidækning.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør,

fugt og alle typer af væsker eller
fugtighed kan indeholde mineraler,
der korroderer elektroniske kredsløb.
Hvis enheden bliver våd, skal du lade
den tørre fuldstændigt.

• Enheden må ikke anvendes eller

opbevares i støvede, snavsede
omgivelser. De bevægelige dele og
elektroniske komponenter kan blive
beskadiget.

• Enheden må ikke opbevares ved

høje eller lave temperaturer. Høje
temperaturer kan forkorte det
elektroniske udstyrs levetid,
beskadige batterierne og få
plastmaterialet til at smelte eller

slå sig. Hvis enheden er blevet kold
og derefter varmes op til normal
temperatur, kan der dannes fugt
i den, og det kan beskadige de
elektroniske kredsløb.

• Enheden må ikke forsøges åbnet.

• Enheden må ikke tabes, bankes på

eller rystes. Hårdhændet behandling
kan ødelægge de interne kredsløb og
finmekanikken.

• Enheden må ikke rengøres med

stærke kemikalier, rengøringsmidler
eller stærke opløsningsmidler. Brug
kun en blød, ren og tør klud til at
rengøre enhedens overflade.

• Enheden må ikke males. Malingen

kan blokere de bevægelige dele og
forhindre, at enheden fungerer
korrekt.

Ovennævnte forslag gælder for både
enheden, opladeren og alt tilbehør.

background image

DANSK

Genbrug
Aflever altid dine brugte elektroniske
produkter, batterier samt emballage på
særlige indsamlingssteder. Dermed er
du med til at forhindre ukontrolleret
bortskaffelse af affald og fremme
genbrug af materialer. Du kan se
produktets miljødeklaration og finde
oplysninger om, hvordan du kan
genbruge dine Nokia-produkter,
på www.nokia.com/werecycle eller
nokia.mobi/werecycle.

Skraldespanden med kryds over
på produktet, batteriet,
emballagen eller i det skriftlige
materiale er en påmindelse om,
at alle elektriske og elektroniske

produkter, batterier og akkumulatorer
skal afleveres et særligt sted, når de ikke
længere skal anvendes. Dette krav gælder
i EU. Produkterne må ikke bortskaffes
som usorteret husholdningsaffald.
Se produktets miljødeklaration på
www.nokia.com/environment for at
få yderligere miljøoplysninger.