Bluetooth Headset BH 108 - Oplysninger om batteri og oplader

background image

Oplysninger om batteri og oplader

Denne enhed er forsynet med et internt,
genopladeligt batteri, der ikke må tages
ud. Forsøg ikke at tage batteriet ud af
enheden, da du kan beskadige enheden.

Denne enhed skal have strøm fra
følgende opladere: AC-3, AC-4, AC-5,
AC-8, DC-4 og DC-9. Modelnummeret
på opladeren kan variere afhængigt af

background image

DANSK

stiktypen. Stiktypen er angivet med en af
følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B
eller UB. Selvom batteriet kan oplades og
aflades hundredvis af gange, har det en
begrænset levetid. Oplad kun batteriet
med opladere, der er godkendt af Nokia
og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri
anvendes, eller hvis batteriet ikke har
været anvendt i en længere periode,
kan det være nødvendigt at tilslutte
opladeren og derefter frakoble den og
tilslutte den igen for at starte
opladningen af batteriet. Hvis batteriet er
helt afladet, kan det tage flere minutter,
inden opladningsindikatoren vises.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og
enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig
et fuldt ladet batteri være tilsluttet en
oplader, da overopladning kan forkorte
batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet
batteri ikke bliver anvendt, vil det miste
ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem
15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer

reducerer batteriets kapacitet og levetid.
En enhed med et varmt eller koldt batteri
kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers
funktionsdygtighed forringes væsentligt
ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan
eksplodere. Batterier skal destrueres
i henhold til gældende regler. Indlever
batterierne til genbrug, hvis det er
muligt. Smid ikke batterier ud sammen
med husholdningsaffaldet.

Benyt aldrig en beskadiget oplader.

Driftstiderne er kun estimater.
Den faktiske ydeevne afhænger af
mange faktorer, f.eks. de valgte
enhedsindstillinger, de funktioner på
enheden, som er i brug (eller som kører
i baggrunden), batteriets tilstand og
den omgivende temperatur.

background image

DANSK