Bluetooth Headset BH 108 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes
headsettet

Hold multifunktionstasten nede i ca.
to sekunder for at tænde headsettet.
Headsettet bipper, og den grønne
indikator lyser. Headsettet forsøger
at oprette forbindelse til den sidst

anvendte enhed. Når headsettet
tilsluttes en enhed, og det er klar til
brug, blinker den grønne indikator
langsomt. Hvis headsettet ikke er
forbundet med en enhed, aktiveres
bindingstilstanden automatisk.

Hold multifunktionstasten nede i ca.
fem sekunder for at slukke headsettet.
Headsettet bipper, og den røde
indikator lyser kortvarigt. Hvis
headsettet ikke tilsluttes en enhed
inden for ca. 30 minutter, slukkes
det automatisk.