Bluetooth Headset BH 108 - Oprettelse af en binding og tilslutning af headsettet

background image

Oprettelse af en binding og
tilslutning af headsettet

Du skal oprette en binding og oprette
forbindelse mellem headsettet og en
kompatibel enhed, inden du tager
headsettet i brug.

Du kan oprette en binding mellem
headsettet og op til otte enheder,
men du kan kun have en enhed
tilsluttet ad gangen.

background image

DANSK

1. Sørg for, at mobilenheden er

tændt, og at headsettet er slukket.

2. Hvis headsettet ikke tidligere er

forbundet med en enhed, skal du
tænde headsettet. Headsettets
bindingstilstand aktiveres, og den
grønne indikator begynder at
blinke hurtigt.

Hvis headsettet tidligere er blevet
forbundet med en enhed, skal du
sørge for, at headsettet er slukkket,
og trykke på og holde
multifunktionstasten nede i ca.
fem sekunder, indtil den grønne
indikator begynder at blinke
hurtigt.

3. Aktivér enhedens Bluetooth-

funktion inden for ca. tre minutter,
og indstil den til at søge efter
Bluetooth-enheder. Du kan
få yderligere oplysninger
i brugervejledningen til din
mobilenhed.

4. Vælg headsettet på listen over

fundne enheder.

5. Indtast adgangskoden 0000 for

at oprette en binding og oprette
forbindelse mellem headsettet og
enheden. På nogle enheder skal du
oprette forbindelsen separat, efter
at der er oprettet en binding.

Når headsettet tilsluttes enheden,
og det er klar til brug, blinker den
grønne indikator langsomt.

Hvis du vil oprette forbindelse mellem
headsettet og den sidst anvendte
enhed, skal du trykke på og holde
multifunktionstasten nede i ca. to
sekunder eller oprette forbindelsen
i enhedens Bluetooth-menu.

Du kan muligvis indstille enheden til,
at der automatisk oprettes forbindelse
til headsettet. Hvis du vil aktivere
denne funktion på en Nokia-enhed,
skal du ændre indstillingerne
i Bluetooth-menuen.

background image

DANSK