Bluetooth Headset BH 108 - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

Læs ”Oplysninger om batteri og
oplader” grundigt, før batteriet
oplades.

Advarsel! Brug kun opladere,
der er godkendt af Nokia til
brug sammen med denne

model. Brug af andre typer kan være
farlig og kan medføre, at en eventuel
godkendelse eller garanti bortfalder.
Hvis der anvendes ikke-godkendte
opladere, kan der opstå risiko for brand,
eksplosion eller anden fare.

Når du fjerner netledningen fra
tilbehøret, skal du trække i stikket,
ikke i ledningen.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.

2. Slut opladerkablet til

opladerstikket. Den røde indikator
lyser under opladning. Det kan
tage op til to timer at oplade
batteriet helt.

3. Når batteriet er fuldt opladet,

lyser den grønne indikator. Tag
opladerstikket ud af headsettet og
derefter ud af stikkontakten.

background image

DANSK

Det fuldt opladte batteri har strøm
til op til 5 timers taletid eller op til
120 timers standbytid.

Tryk på multifunktionstasten, når
headsettet er forbundet til en
mobilenhed og ikke tilsluttet en
oplader, for at kontrollere
opladningsniveauet. Hvis indikatoren
lyser grønt, er opladningsniveauet
tilstrækkeligt. Hvis indikatoren lyser
gult, skal batteriet snart oplades.
Hvis indikatoren lyser rødt, skal
batteriet oplades.

Headsettet bipper hvert 5. minut,
og den røde indikator blinker, når
batteriet er ved at løbe tør for strøm.