Bluetooth Headset BH 108 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller
nulstilling

Hvis du vil rydde alle headsettets
indstillinger, skal du slukke det og
trykke på og holde
multifunktionstasten nede i ca. otte
sekunder. Headsettet bipper to gange,
og den røde og grønne indikator lyser

skiftevist. Når indstillingerne er
ryddet, aktiveres headsettets
bindingstilstand.

Hvis headsettet holder op med at
virke, selvom det er opladet, og du
vil nulstille det, skal du slutte det
til en oplader, mens du holder
multifunktionstasten nede.