Bluetooth Headset BH 108 - Opkald

background image

Opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du
bruge mobilenheden på normal vis,
når den er tilsluttet headsettet.

Hvis du vil ringe op til det sidste
nummer, som du har ringet til
(forudsat at mobilenheden
understøtter denne funktion

med headsettet), skal du trykke
på multifunktionstasten to gange,
når der ikke er nogen igangværende
opkald.

Hvis du vil aktivere stemmestyrede
opkald (forudsat at mobilenheden
understøtter denne funktion med
headsettet), skal du holde
multifunktionstasten nede i ca. to
sekunder, når der ikke er nogen
igangværende opkald. Fortsæt som
beskrevet i brugervejledningen til
mobilenheden.

Tryk på multifunktionstasten for at
besvare eller afslutte et opkald.
Hvis du vil afvise et opkald, skal
du trykke to gange på tasten.

Du kan justere lydstyrken ved at
bruge lydstyrkekontrollerne på
den tilsluttede enhed.

background image

DANSK

Hvis du vil overføre et opkald fra
headsettet til en kompatibel enhed,
skal du holde multifunktionstasten
nede i ca. to sekunder eller slukke
headsettet. Hvis du vil flytte opkaldet
tilbage til headsettet, skal du holde
multifunktionstasten nede i ca. to
sekunder eller tænde headsettet.